Oferta


Styczniki

 

Nazwa Typ

Stycznik ID 01
Stycznik ID 1
Stycznik ID 2
Stycznik IDX 23
Stycznik ID 3
Stycznik IDX 31
Stycznik ID 4
Stycznik IDX 41
Stycznik IDX 43
Stycznik ID 5
Stycznik ID 6
Stycznik ID 7

Stycznik SLA 7I
Stycznik SLA 7II
Stycznik SLA 12I
Stycznik SLA 12II
Stycznik SLA 16I
Stycznik SLA 16II
Stycznik SLA 32
Stycznik SLA 63
Stycznik SLA 85

Stycznik LS7-LS507

Stycznik S 202-2
Stycznik SC 202
Stycznik SCM 202
Stycznik SC 402

Stycznik TSM 1

Stycznik MSM 2
Stycznik MSM 3

Stycznik V 40
Stycznik V 63
Stycznik V 100
Stycznik V 160
Stycznik V 250

Stycznik ST 4Z
Stycznik ST 5M
Stycznik ST 5Z

Stycznik SV-5
Stycznik SV-7
Stycznik SV-400
Stycznik SV-500
Stycznik SV-630
Stycznik SV-8G

Stycznik ES 100
Stycznik ES 160
Stycznik ES 250
Stycznik ES 400
Stycznik ES 630

 


 

http://tomelpol.com.pl/sklep/index.php?d=katalog&k_id=1

 

Styczniki są aparatami elektrycznymi powszechnie stosowanymi we wszelkiego rodzaju urządzeniach przemysłowych, stanowiąc jeden z podstawowych elementów wykonawczych sterowania, przede wszystkim układów napędowych. Styczniki stosuje się także do łączenia innych niż silnikowe odbiorników, zwłaszcza w przypadku częstego łączenia i zdalnego sterowania. Cechy eksploatacyjne styczników, takie jak: duża żywotność, prosta budowa, brak potrzeby stosowania zabezpieczeń podnapięciowych, określona wrażliwość na spadki napięcia sterowniczego i możliwość zdalnego sterowania, zdecydowały o wielostronności zastosowań w coraz bardziej skomplikowanych układach.

 

Zgodnie z normą PN-74/E-01000 „Łączniki energoelektryczne” stycznikiem jest rozłącznik stycznikowy o napędzie maszynowym, czyli stycznikiem jest łącznik zestykowy mechanizmowy o sile zwrotnej, o napędzie maszynowym, o zdolności do pracy przepustowej i zdolności łączenia charakteryzującej rozłączniki. Jako rozłącznik- stycznik jest zdolny do przewodzenia trwałego prądu o określonej wartości – znamionowego prądu cieplnego i do krótkotrwałego przewodzenia większych niż znamionowy prąd cieplny – prądów roboczych i przeciążeniowych oraz do czynności łączeniowych określonych jego kategoria użytkowania klasą pracy. Prąd wyłączalny stycznika jest nie większy niż 10-ktrotna wartość jego znamionowego prądu cieplnego.

 

Części składowe stycznika:

 • izolacyjna podstawa stycznika
 • rdzeń nieruchomy
 • cewka stycznika
 • zwora ruchoma elektromagnesu
 • styk nieruchomy
 • styk ruchomy
 • styki pomocnicze
 • sprężyna zapewniająca docisk styków
 • komory do gaszenia łuku elektrycznego 

Podstawową znamionową wielkością charakteryzująca stycznik jest zdolność łączeniowa określona w odpowiedniej kategorii użytkowania przy następujących wielkościach znamionowych, jak:

 • napięcie łączeniowe
 • prąd łączeniowy
 • częstość łączenia
 • względny czas pracy
W Polsce przed zmianą ustrojową najczęściej spotykanym stycznikami na rynku były:
 • stycznik SLA produkcji EMA-ELESTER licencja BBC (przekaźnik termobimetalowy TSA)
 • stycznik TSM FAEL produkcji FAEL (przekaźnik termobimetalowy P-16)
 • stycznik MSM produkcji ELWAT (przekaźnik termobimetalowy P-40)
 • stycznik St produkcji EMA-ELESTER (przekaźnik termobimetalowy PT)
 • stycznik SC SCM produkcji EMA-ELESTER (APAREL) (przekaźnik termobimetalowy PCE)
 • stycznik próżniowy SV LSV HSV produkcji ORAM
 • stycznik StW produkcji APATOR
 • stycznik S200-2 produkcji APATOR
 • stycznik SU produkcji APENA (stycznik prądu stałego)
 • stycznik SNW produkcji ELTA
 • stycznik ID IDX produkcji EAW DDR (przekaźnik termobimetalowy IR)
 • stycznik V produkcji ELEKTROPUSTROI (Czechy)
 • stycznik KB EAZ (Bułgaria).

 


Copyright © 2010 Tomelpol
Odwiedziło nas już:  13929   użytkowników.
Wykonanie: domena.pl