O AKTUALNE CENY ORAZ DOSTĘPNOŚĆ PROSZĘ PYTAĆ DROGĄ E-MAILOWĄ: stycznik@stycznik.eu
Producent
Wybierz kategorię
Subskrypcja
Chcesz otrzymywać informacje o nowościach w naszym sklepie?
Wpisz swój adres e-mail!Ostatnio oglądane
Statystyki
Gości online: 72
Podgląd zamówienia

Aby sprawdzić status zamówienia wpisz jego unikalny numer
Regulamin sklepu

Regulamin w trakcie uaktualniania.

Kupowanie przez sklep wstrzymane.

 

 

 

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

 

www.stycznik.eu

 

obowiązujący od 25.12.2014r.

 

§1 

Określenie Sprzedawcy
 

1. Właścicielem Sklepu jest:

TOMELPOL Michaluk Tomasz

z siedzibą w  Kopacz 26c, 59-500 Złotoryja,

NIP:  694-150-65-39

REGON: 390751907

Tel. +48 8782 443

E-mail: stycznik@stycznik.eu

Zarejestrowana przez Wójta Gminy Złotoryja pod nr 606/2006.

Adres korespondencyjny:

TOMELPOL Michaluk Tomasz

Kozów 36F

59-500 Złotoryja

 

§2

 

Postanowienia ogólne

 

1. Sklep internetowy [dalej Sklep] prowadzi sprzedaż detaliczną za pośrednictwem Internetu na podstawie niniejszego Regulaminu [dalej Regulamin].

 

2. Regulamin jest integralną częścią umowy sprzedaży zawieranej z Klientem.

 

3. Warunkiem zawarcia umowy sprzedaży jest akceptacja Regulaminu przez Klienta.

 

4. Ceny podane w Sklepie są cenami brutto (zawierają podatek VAT).

 

5. Towary dostępne w Sklepie są wolne od wad fizycznych i prawnych. Wyjątek stanowią towary wyświetlone na stronie Sklepu, z wyraźnie zaznaczoną w opisie wadą fizyczną. Przedmioty te można nabyć w niższej cenie.

 

 

 

 

 

§3

 

Zamówienia

 

 

 

1. Zamówienia można składać w następujący sposób:

 

 • poprzez formularz dostępny na stronie internetowej Sklepu (koszyk klienta),

 • e-mailem na adres dostępny na stronie internetowej Sklepu,

   

 • telefonicznie na numery podane na stronie internetowej Sklepu.

 

 

 

2. Warunkiem realizacji zamówienia jest podanie przez Klienta danych pozwalających na weryfikację Klienta i odbiorcy towaru. Sklep potwierdza przyjęcie zamówienia poprzez wysłanie wiadomości na podany podczas składania zamówienia adres e-mail, opisującej przedmiot zamówienia. Sklep ma prawo odmówić przyjęcia zamówienia, ograniczyć sposób płatności lub żądać przedpłaty w przypadku, gdy zamówienie budzi uzasadnione wątpliwości co do prawdziwości i rzetelności podanych danych bądź sposobu zapłaty.

 

3. Dla stron wiążące są informacje zawarte na stronie internetowej Sklepu przy kupowanym towarze w momencie złożenia zamówienia, w szczególności: cena, charakterystyka towaru, jego cechy, elementy wchodzące w skład zestawu, terminy i sposób dostawy.

 

4. Informacje znajdujące się na stronie internetowej Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego. Klient składając zamówienie składa ofertę zakupu określonego towaru.

 

5. Klient składając zamówienie składa ofertę zawarcia umowy sprzedaży zamówionych produktów.

 

6. Po złożeniu zamówienia na wskazany adres e-mail wysyłana jest wiadomość z informacją o kolejnych etapach realizacji zamówienia:

 

 • Po złożeniu zamówienia - ogóle potwierdzenie jego złożenia.         

 • Po weryfikacji złożonego zamówienia, Sklep przesyła na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej informację o przyjęciu zamówienia do realizacji. Informacja o przyjęciu zamówienia do realizacji jest oświadczeniem Sprzedawcy o przyjęciu oferty, o której mowa w §3 ust. 5 powyżej i z chwilą jego otrzymania przez Klienta zostaje zawarta Umowa sprzedaży.

 

 7. Po zawarciu Umowy sprzedaży, Sklep potwierdza Klientowi jej warunki, przesyłając je na adres poczty elektronicznej Klienta lub pisemnie na wskazany przez Klienta podczas składania zamówienia adres.

 

8. W przypadku wyboru formy płatności przelewem termin realizacji zamówienia będzie liczony od momentu, w którym środki za zamówienie Klienta zostaną zaksięgowane na rachunku bankowym Sklepu.

 

9. Sklep odpowiada przed Klientem na podstawie prawa rękojmi regulowanego przez Kodeks Cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. nr 16, poz. 93 ze zm.) przez okres 24 miesięcy. Dokładny opis procedury reklamacyjnej znajduje się w §6 niniejszego regulaminu.

 

10. Większość produktów objęta jest dodatkowo roczną gwarancją. W takich przypadkach wraz z towarem Klient otrzymuje pisemną gwarancję, która określa m.in. termin trwania gwarancji oraz procedurę postępowania gwarancyjnego. Informacje odnośnie długości gwarancji znajdują się także na stronie opisującej produkt.

 

 

 

§4

 

Płatności

 

 

 

1. Klient ma do wyboru formy płatności:

 

 • płatność przelewem (przedpłata),

 • płatność przy odbiorze (pobranie).

 

2. Ceny przesyłek określone są w cenniku dostaw.

 

3. Warunkiem wydania towaru jest zapłata za towar i przesyłkę.

 

 

 

§5

 

Wysyłka towaru

 

 

 

1. Zamówiony towar Sklep wysyła za pośrednictwem firm kurierskich.

 

2. Termin wysyłki wydłużony jest o okres pomiędzy złożeniem zamówienia a datą zaksięgowania należności na rachunku bankowym Sklepu.  

 

§6

 

Reklamacje

 

 

 

1. W przypadku niezgodności towaru z umową Klient powinien odesłać do Sklepu reklamowany towar wraz z opisem niezgodności. Koszty wysyłki pokrywa Klient. Adres, pod który Klient winien odesłać towar:

 

TOMELPOL Michaluk Tomasz

 

Kozów 36F

 

59-500 Złotoryja

 

2. Sklep ustosunkowuje się do reklamacji Klienta w terminie 14 dni od momentu zwrotu towaru wraz z opisem niezgodności.

 

3. Gdy realizacja uzasadnionej reklamacji wiąże się z wysłaniem Klientowi nowego towaru bądź usunięcia niezgodności, koszty dostaw ponosi Sklep.

 

4. W przypadku uznania reklamacji Sklep zwraca Klientowi poniesione koszta wysyłki towaru. W przypadku gdy Klient wybrał sposób dostawy przedmiotu inny niż najtańszy oferowany przez Sklep, Sklep nie zwróci Klientowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów. Sklep zwróci jedynie koszt najtańszej dostawy danego przedmiotu do Klienta.

 

5. Każdy Klient może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. W tym zakresie możliwe jest skorzystanie przez Klienta z mediacji. Listy stałych mediatorów oraz istniejących ośrodków mediacyjnych przekazywane są i udostępniane przez Prezesów właściwych Sądów Okręgowych.

 

6. Wzór formularza reklamacyjnego stanowi załącznik nr 2 do Regulaminu.

 

7. Sklep odpowiada przed Klientem na podstawie prawa rękojmi regulowanego przez Kodeks Cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. nr 16, poz. 93 ze zm.) przez okres 24 miesięcy. Dokładny opis procedury reklamacyjnej znajduje się w §6 niniejszego regulaminu.

 

8. Większość produktów objęta jest dodatkowo roczną gwarancją. W takich przypadkach wraz z towarem Klient otrzymuje pisemną gwarancję, która określa m.in. termin trwania gwarancji oraz procedurę postępowania gwarancyjnego. Informacje odnośnie długości gwarancji znajdują się także na stronie opisującej produkt. 

 

 

 

§7

 

Prawo odstąpienia od umowy

 

 

 

1. Na podstawie ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014r. Klient ma prawo odstąpienia od umowy bez podawania przyczyny.

 

2. Prawo odstąpienia od umowy jest skuteczne, jeżeli Klient wyśle w terminie 14 dni od daty doręczenia towaru, oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Do zachowania terminu wystarczy złożenie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie można złożyć na formularzu, którego wzór stanowi załącznik do ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (stanowiący załącznik nr 1 do regulaminu) bądź drogą mailową na adres: stycznik@stycznik.eu         

 

3. Klient zwraca towar do Sklepu w terminie 14 dni od złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy na swój koszt.

 

4. W ciągu 3 dni roboczych od otrzymania przesyłki Sklep sprawdzi stan przekazanego produktu.

 

5. Sklep zwraca środki przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient. W przypadku płatności kartą płatniczą zwrot środków jest wykonywany na kartę.

 

6. W przypadku gdy Klient wybrał sposób dostawy przedmiotu inny niż najtańszy oferowany przez Sklep, Sklep nie zwróci Klientowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów. Sklep zwróci jedynie koszt najtańszej dostawy danego przedmiotu do Klienta.

 

7. Prawo odstąpienia nie przysługuje Klientowi w poniższych przypadkach umów:

 

 • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Klienta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb (np. ulotki, wizytówki, fotoplakaty);

 • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

 • o świadczeniu usług, jeżeli Sklep wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Klienta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sklep utraci prawo odstąpienia od umowy;

 

 • w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Sklep nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;

 • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;

 • w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

 • w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli;

 • w której Klient wyraźnie żądał, aby Sklep do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji (jeżeli Sklep świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania Klient  żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje Klientowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy);

 • w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

 • dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;

 • zawartej w drodze aukcji publicznej;

 • świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;

 

 • dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Klienta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sklep o utracie prawa odstąpienia od umowy.

 

§8

 

Ochrona prywatności

 

 

 

1. Składając zamówienie Klient wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych wyłącznie w celu realizacji zamówienia.

 

2. Klient ma prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania oraz sprzeciwu wobec ich przetwarzania.

 

§9

 

Własność intelektualna

 

1. Zabrania się wykorzystywania jakichkolwiek materiałów publikowanych na stronie internetowej Sklepu (w tym zdjęć i opisów towarów) bez pisemnej zgody Sklepu.

 

 

 

§10

 

Wejście w życie i zmiany Regulaminu

 

 

 

1. Regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji na stronie internetowej Sklepu.

 

2. Niniejszy Regulamin może zostać zmieniony.

 

3. Zmiany Regulaminu zostaną opublikowane na stronie Sklepu.

 

4. Informacja o zmianach Regulaminu zostanie przesłana Klientowi na adres e-mail wskazany w zamówieniu.

 

5. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie po upływie 14 dni od dnia ich publikacji w sposób określony w ust. 3.

 

6. Sklep uznaje, iż Klient zaakceptował zmiany regulaminu, jeśli nie wypowiedział umowy do końca upływu okresu wskazanego w ust. 5.

 

7. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszego Regulaminu właściwe jest prawo polskie, w szczególności przepisy Kodeksu cywilnego oraz Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.

 

 


 

 

Załącznik nr 1

 

FORMULARZ ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

 

TOMELPOL Michaluk Tomasz

 

Kozów 36F

 

59-500 Złotoryja

 

stycznik@stycznik.eu

 

Ja ___________________________niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy dostawy następujących rzeczy:_____________________________________________________________

 

Data zawarcia umowy/dostawy:_____________________________________________________

 

Imię i Nazwisko Konsumenta:______________________________________________________

 

Adres Konsumenta:_______________________________________________________________

 

 

 

Podpis Konsumenta*:_____________________________________________________________

 

*tylko wówczas, gdy formularz przesyłany jest w formie papierowej

 

 

 

Data: __________________________________________________


 

 

Załącznik nr 2

 

FORMULARZ REKLAMACYJNY

 

TOMELPOL Michaluk Tomasz

 

Kozów 36F

 

59-500 Złotoryja

 

stycznik@stycznik.eu

 

Ja ___________________________niniejszym informuję o wykryciu wad w następujących produktach:_____________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Szczegółowy opis wykrytych wad:__________________________________ ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Data zawarcia umowy/dostawy:____________________________________________________ ___

 

Imię i Nazwisko Konsumenta:______________________________________________________ ___

 

Adres Konsumenta:_______________________________________________________________ __

 

 

 

Podpis Konsumenta*:_____________________________________________________________

 

*tylko wówczas, gdy formularz przesyłany jest w formie papierowej

 

 

 

Data: __________________________________________________

 

 

 


Stary, niaktualny regulamin:

STRONY TRANSAKCJI

Właścicielem sklepu internetowego tomelpol.com.pl/sklep jest
TOMELPOL Michaluk Tomasz
Kopacz 26C, 59-500 Złotoryja
NIP: 694-150-65-39, REGON 390751907,
który w dalszej części umowy oraz na dokumentach potwierdzających transakcję widnieje jako SPZEDAWCA.
NABYWCĄ w sklepie internetowym może być:
- każdy, kto posiada pełną zdolność do czynności prawnych,
- osoba prawna posiadająca zdolność do czynności prawnych

SKŁADANIE ZAMÓWIEŃ

Zamówienie przyjęte za pośrednictwem sklepu internetowego, sprzedawca potwierdzi telefonicznie lub mailowo. Nie realizujemy zamówień, których nie udało się potwierdzić w ciągu 48 godzin. Zamówienie nie potwierdzone zostaje automatycznie skasowane. Zamówienie składane jest na odpowiednim formularzu umieszczonym na stronie internetowej. Zamówienie nie zostanie przyjęte do realizacji, w przypadku zamieszczenia na formularzu zamówienia niekompletnych lub błędnych danych.

WARUNKI DOSTAWY TOWARU

Termin realizacji zamówienia wynosi od 2 do 5 dni roboczych od daty potwierdzenia zamówienia. W szczególnych przypadkach okres ten może zostać wydłużony po uprzednim poinformowaniu potencjalnego nabywcy. Przesyłka zostanie dostarczona przez odrębną firmę świadczącą usługi spedycyjne*. W przypadku produktów niestandardowych lub trudnodostępnych sprzedawca może zażądać od osoby zamawiającej zaliczkę (uzgodnienia telefoniczne). Sklep zastrzega sobie prawo do odmówienia realizacji zamówienia bez podania przyczyn po uprzednim poinformowaniu zamawiającego. Złożenie zamówienia przez NABYWCĘ jest równoznaczne ze zgodą na przechowywanie przez
TOMELPOL Michaluki Tomasz
Styczniki, Przekaźniki, Wyłączniki
danych osobowych zawartych w zamówieniu, zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych Dz. U. Nr 133 poz.883.

WARUNKI PŁATNOŚCI ZA OTRZYMANY TOWAR

Płatności można dokonać na trzy sposoby:
- przy odbiorze przesyłki bezpośrednio do rąk doręczyciela,
- poprzez dokonanie przedpłaty
- oraz możliwe jest uzyskanie płatności przelewowej-terminowej (termin płatności uzgadniany jest indywidualnie) . Po otrzymaniu przesyłki, mają Państwo prawo i obowiązek do sprawdzenia zawartości paczki w obecności doręczającego, w celu sprawdzenia czy nie nastąpiło uszkodzenie towaru w trakcie dostawy.
Przy wyborze formy płatności "przelew" pieniądze należy przelać na poniższe konto:
TOMELPOL Michaluki Tomasz
Styczniki, Przekaźniki, Wyłączniki
Kopacz 26C, 59-500 Złotoryja
BZWBK o/Złotoryja
rachunek nr: 46 1090 2095 0000 0005 4804 0186

ZASADY REKLAMACJI

Podstawą do rozpatrzenia reklamacji jest dowód zakupu towaru (faktura, lub paragon), który otrzymacie Państwo bezpośrednio w momencie odbioru od kuriera lub listownie, w ciągu kilku dni od momentu realizacji zamówienia.
Wszelkie reklamację należ kierować do TOMELPOL...
Koszty związane z wysyłką określa określają ogólne warunki handlowe.

JAKOŚĆ PRODUKTÓW

Wszystkie oferowane przez urządzenia, są produktami pełnowartościowymi. Natomiast specyfika prowadzonej działalności jak i asortyment będący w sprzedaży sprawia, iż oferowany towar niejednokrotnie pochodzi z zakładowych zapasów (upłynnień) –co może mieć wpływ na estetykę produktu. Jednak w takich przypadkach sami poddajemy urządzenia procesowi poprawienia walorów wizualnych.

KOSZTY PRZESYŁKI

Koszty przesyłki pokrywa klient. Towar wysyłamy na koszt klienta DHLem lub Masterlinkiem lub inną zasugerowaną przez klienta firmą kurierską.
Natomiast nie wysyłamy pocztą – względy techniczno-organizacyjne nam nie pozwalają.

WARUNKI GWARANCJI

Wszystkie aparaty i urządzenia zakupione w systemie sprzedaży internetowej objęte są pełną gwarancja na równi z innymi formami sprzedaży. W przypadku uszkodzenia (nie wynikającego z niewłaściwego użytkowania) lub nieprawidłowego działania urządzenia, należy wysłać je z kopią dokumentu zakupu opisując rodzaj uszkodzenia lub swoje zastrzeżenia na adres TOMELPOL. Firma udziela 1 roku gwarancji od daty sprzedaży.

OCHRONA PRYWATNOŚCI

Dokonanie zakupów w Sklepie wymaga podania informacji kontaktowych (np. telefon, adres e-mail) oraz informacji niezbędnych do wystawienia faktury i dostarczenia przesyłki. Dane wprowadzone do formularza są wykorzystywane przez firmę TOMELPOL wyłącznie do tych celów. Będziemy zobowiązani jeśli wyrażą Państwo zgodę na wykorzystanie numeru telefonu lub adresu e-mail w celu wyrywkowego zebrania Państwa opinii na temat jakości świadczonych przez nas usług. Wśród klientów dzielących się z nami swoimi sugestiami rozlosujemy atrakcyjne nagrody. Powierzone nam Państwa dane osobowe są przesyłane i przechowywane z zachowaniem odpowiednich środków bezpieczeństwa, spełniających wymagania polskiego prawa.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1.Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 2 marca 2000 roku o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny, Klient będący osobą fizyczną, nie nabywającą towaru w celach związanych z działalnością gospodarczą, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie dziesięciu dni, liczonym od dnia wydania rzeczy, pod warunkiem, że towar jest nie używany, czysty i kompletny. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
2.Informacje o towarach zamieszczone na stronie Sklepu nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art.543 kodeksu cywilnego.
3.Wszelkie informacje na temat produktów pochodzą z materiałów publikowanych i zatwierdzanych przez producentów. Wygląd rzeczywisty produktów może nieco odbiegać od przedstawionego na stronie internetowej.
4.SPRZEDAWCA nie wypożycza produktów do testowania, a zatem żądania anulowania z tego tytułu umowy sprzedaży nie będą uwzględniane.
5.Złożenie zamówienia w sklepie internetowym tomelpol.com.pl/sklep oznacza akceptacje zasad sprzedaży wynikających z powyższego regulaminu przez NABYWCĘ oraz zobowiązuje NABYWCĘ do przestrzegania zawartych w nim zasad.


*** SKLEP w fazie wdrażania. Proszę o e-mailowe potwierdzanie stanów magazynowych i cen. ***
Aktualna Data: 2024-05-28 13:05
Data Ostatniej Aktualizacji: 11-03-2021
© TOMELPOL potwierdzenie e-mail. Wszelkie Prawa Zastrzeżone. All Rights Reserved.